דקופירט

מגוון רחב של פרופילים מסוג חומר דקופירט לתחום הריהוט

דקופירט

מגוון רחב של צינורות מסוג חומר דקופירט לתחום הריהוט

פרופיל 35

פרופיל 35*35

פרופילים מגולוונים

פרופילים מגולוונים 5 מ"מ

פרופיל

פרופיל 20*100
פרופיל 20*80

RHS עד עובי 16 מ"מ בעלי איכות S355JR/ST-52

פרופיל מעקה

פרופיל מעקה

מופות

ייצורי בלעדי של מופות לצינורות גמא בקוטר 2", 2.5", 4"