ריבוע

פרופיל ריבוע

סוגי צינורות

 

מגולוון חם תוספת של 5% בשקילה

צינור עובי דופן (מ"מ)
קוטר חיצוני 1.00 1.25 1.5 2 2.2 2.65 2.9 3.25 4 5 6 8 10 12
מ"מ אינצ' משקל למטר
16   0.41 0.52 0.57                      
19   0.50 0.60 0.68                      
21.3 "1/2   0.64 0.70 0.91 1.00 1.23                
22   0.57 0.70 0.78 0.99 1.10                  
25   0.65 0.80 0.89 1.13 1.25                  
26.9 "3/4   0.82 0.92 1.19 1.31 1.55 1.72              
32   0.80 0.99 1.11                      
33.7 "1     1.15 1.49 1.65 1.93 2.18 2.40            
38   0.94 1.18 1.35                      
40             2.40       4.36        
42.4 "11/4     4.9 1.92 2.13 2.51 2.81 3.12            
48.3 "11/2     1.65 2.12 2.35 2.79 3.10 3.45 4.14 5.28        
50     1.53 1.71 2.18 2.43       4.29          
60.3 "2     2.10 2.67 2.98 3.53 3.95 4.39 5.16 6.57        
76.1 "21/2     2.53 3.39 3.75 4.48 5.00 5.56 6.67 8.52        
88.9 "3     3.03 3.94 4.38 5.23 5.88 6.50 7.74 9.83        
114.3 "4       5.07 5.64 6.74 7.55 8.38 9.96 12.61 15.25 20.77    
139.7 "5         6.83 8.61 9.42 10.55 12.45 15.76 19.53 25.15 31.50  
168.3 "6         8.82 10.21 11.20 12.35 15.40 19.35 23.14 31.25 38.65  
219.1 "8               16.00 20.91 26.21 31.23 41.20 51.34 61.30
273 "10                 27.10 33.00 39.50 52.31 65.10 77.20
323.9 "12                   39.30 47.10 62.30 77.40 92.30