החברה משקיעה משאבים רבים לעמידה בדרישות האיכות והבטיחות הנדרשים.
כל מוצר עובר תהליך בקרת איכות קפדני.
בקרת האיכות מתבצעת בכל צעד לאורך הייצור דרך האריזה, האחסנה ועד להעמסה.
לחברה תקן ניהול איכותי ISO 9001. 
קווי הייצור והייבוא עומדים בדרישות התקנים הישראלים והבינלאומיים
(ת"י 1458,DIN 17100 , EN 10219)

תעודה

תעודה